اتاق پژواک معماری

PHOTO-2019-03-04-20-12-56

اتاق پژواك معماري | اولين پنل از مجموعه نشست هاي ساختارهاي آموزش معماري.

نگاهی انتقادی به سیستم آموزش معماری در اصفهان امروز.

۱۳۹۷.۱۲.۱۶ از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰

مکان : مجموعه سينمايي سيتي سنتر ، سالن ٤

سخنرانان : شيما انصاري پور ، ويشتاسب هنري ، بهرام معرفت ، شيما روشن ضمير ، آذين شهرياري ، امين بهرامي

ثبت نام در سامانه ايوند الزامی است.

https://evnd.co/1pU8E

ثبت نام براي عموم رايگان میباشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *